Resevillkor

SRF logotyp

Resecenter följer Svenska Resebyråföreningens (SRF:s) villkor för paketresor.

Mer information på SRF:s hemsida

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till en idrottsanläggning. Om paketresan inte innehåller någon inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra. Resegarantin skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resecenters egen producerade gruppresor omfattas av paketreselagen.

SRF:s villkor för paketresor

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar även de privatpersoner som köper paketliknande resor bestående av separata transport- och inkvarteringstjänster som sedda tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. SRFS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2018


Visuminformation

Visum för besök i annat land

Svenska medborgare behöver ibland ha visum för att besöka ett annat land. Viseringsfrihet för svenska medborgare kan ibland gälla under begränsad tid och vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. Den kan också vara beroende av biljett- och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom.

Det är viktigt att du i god tid före resan kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land. Som resenärer är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

Allavisum kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av annat företag än Resecenter och vi ansvarar inte för den information som lämnas där.

Viktigt vid resa till USA

Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har tidigare ansökts via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta måste nu göras elektroniskt via en webbsida alternativt kan Resecenter hjälpa er mot en mindre avgift.

Ansökan via webbsidan ska göras av resenären i god tid före (senast 72 timmar innan avresa) och är obligatorisk från januari 2009. Att ansöka om inresetillstånd ligger under resenärens eget ansvar. Svar på en ansökan via webbsida kan ses där inom 72 timmar efter ansökan är gjord.

Webbadress för ESTA-ansökan är: https://esta.cbp.dhs.gov, kostar förnärvarande 14 USD och betalas direkt via sidan med betalkort.


Under och efter resan

Är något fel under resans gång?

Du måste påtala felet på plats till respektive hotell, flygbolag eller hyrbilsleverantör. Om du har problem på ditt hotell kan du även ringa det nummer som står på din voucher.

Hör gärna av dig när du kommer hem. Vi vill gärna dela dina upplevelser och synpunkter. Om inte allt varit till belåtenhet är det viktigt att man på plats försöker rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten så som t.ex förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför Resecenters kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag. Resecenter ansvarar inte för dessa reklamationer.

Har vi eller arrangören inte lyckats rätta till problemet på plats, skickar du ett mail till resecenter@ntm.eu eller skickar oss ett brev.

Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN), en opartisk institution vilkens utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN.


Kompletterande resevillkor

2017-01-01

Nedanstående kompletterande resevillkor gäller för researrangören Resecenter. De kompletterar och specificerar Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor .

Anmälan och betalning

Om inte annat avtalats gäller: Anmälningsavgiften för våra egen producerade resor är 2000:- och ska betalas senast 7 dagar efter det att bokningen gjorts. Anmälan är därefter bindande. Slutbetalningen skall vara Resecenter tillhanda 40 dagar före avresan om inte annat framgår. Om resan bokas mindre än 30 dagar före avresan skall hela resan betalas direkt vid bokningstillfället.

Vissa paketresor kan ha annan anmälningsavgift än 2000:-, detta framgår på reseprogrammet.

Avbeställning av resan

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd för resan kan tecknas hos Resecenter mot en kostnad av 6% av resans pris. Resenären kan härigenom skydda sig mot avbeställningskostnader. Detta skydd innebär att avbeställning kan ske före avresan om allvarlig sjukdom eller olycksfall inträffar för resenären eller dennes make/maka/sambo eller dennes släktingar i rakt upp eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan. Den täcker också plötslig och oväntad händelse som gör att man inte rimligen kan delta i den beställda resan .

Avgiften för avbeställningsskyddet skall betalas samtidigt med anmälningsavgiften och avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning.

Miniantal resenärer för resan

Miniantalet står alltid i programmet. Om antalet anmälningar senast 60 dagar före avresan är mindre än minimiantalet har arrangören rätt att ställa in resan. I sådana fall meddelas inbokade resenärer och anmälningsavgiften återbetalas.

Förbehåll om ändringar

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i program/prislista och förbehåller oss också rätten att, innan avtal träffats och resenären, vidta ändringar av uppgift i program och informationsmaterial om resan. Likaså förbehåller sig Resecenter rätten att företa ändringar av resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel. Om sådana eventuella ändringar görs före avresan meddelas resenären omgående per post eller mail. (Vid alla sådana ändringar gäller också Lagen om Paketresor § 12, motsvarande Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor § 2.3.2; se dessa).

Flygresor

Uppgifterna om flygresorna är alltid preliminära, även de som anges på bekräftelsen. Exakt tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna. Flygplatsskatt och bränsletillägg ingår normalt i våra priser.

Pass och visum

I vissa fall räcker det inte med att passet är giltigt. Vissa länder ställer krav på att passet är giltigt viss tid efter inresan, att det finns tomma sidor att stämpla på eller att passet ska vara maskinläsbart.

Det är viktigt att passet är helt och att det inte innehåller lösa sidor. Se också till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet.

Krav på pass och visum har samband med resrutten och resans längd. Ändringar av resrutt, förlängning av resan eller andra liknande ändringar kan medföra att pass-/visumregler ändras. Reglerna kan också ändras under perioden mellan bokning av biljett och avresetidpunkten.

När det gäller visum är det viktigt att observera att vissa länder ställer krav på transitvisum, d.v.s. att du måste ha visum för ett land där ditt flygplan endast mellanlandar, eller där du ska byta flygplan.

Observera: Även till Schengen-länderna (f.n. EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Schweiz med undantag av Storbritannien, Irland, Bulgarien och Rumänien), där det normalt sett inte längre finns någon gränskontroll, ska giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handlingar godkänns som giltig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller incheckning på hotell. Nationellt id-kort är en särskild identifikationshandling som utfärdas av polisen. Mer information om detta finns på polisens hemsida. Observera att vanliga id-kort, t.ex. svenskt körkort och id-kort utställda av exempelvis banker, inte räknas som nationella id-kort.

Resande som inte har svenskt pass men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, ska ha med sig dessa under hela resan och kunna uppvisa dem vid eventuell kontroll.

I de fall Resecenter ordnar visering för resenären ansvarar resenären för att erforderliga handlingar är Resecenter tillhanda i tid.

Ändringar av resrutt, program, hotell mm

När vi planerar gruppresor måste vi i många fall reservera platser på flyg och hotell upp till ett år före planerad avresa. Detta innebär att ändringar någon gång kan förekomma, t ex kan en vistelse på någon ort förlängas eller förkortas genom att flyg-eller tågtider ändras. Vid hotellbyte garanteras samma eller högre standard.


Turistskatt

Ekoskatten som redan idag tas ut för övernattningar på öarna Mallorca, Menorca, Ibiza och Formentera dubbleras från 1 januari 2018.
Skatten introducerades för första gången den 1 juni 2016 och debiteras på plats som ett försök från ögruppens sida att återinvestera intäkterna för en hållbar turism.
Viktigt att komma ihåg är att researrangörer ska informera om kostnader som tillkommer på plats.

I korthet gäller följande från den 1 januari 2018:
•Skatten är €2 per dag för boende i 1-3-stjärniga hotell och lägenheter samt kryssningsfartyg.
•Skatten är €3 per dag för 4-stjärniga hotell och lägenheter
•Skatten är €4 per dag för 5-stjärniga hotell och lägenheter.
•Ovanstående avser högsäsong mellan 1 maj-31 oktober och under lågsäsong (1 november till 30 april) är skatten halverad
•Från och med den nionde dagens inkvartering i sträck, reduceras skatten med 50%.
•Barn under 16 år är undantagna från att betala skatt.
SRF 2017-09-14

Från 1 januari 2018 införs en ny grekisk skatt relaterad till övernattningar på hotell och i lägenheter. Skatten aviserades av grekiska regeringen i maj 2016. Skatten betalas på plats i Grekland men resebyråer och arrangörer är skyldiga att informera om den i förväg.
Mer information kommer i slutet av september 2017. Tillsvidare vet vi följande:

Tax per overnight stay as follows:
• 0,50 € per room, per night for 1-2 star hotels
• 1,50 € per room, per night for 3 star hotels
• 3,00 € per room, per night for 4 star hotels
• 4,00 € per room, per night for 5 star hotels
• 0,50 € per night in apartments of all key (1-4) categories
SRF 2017-09-06


Flygpassagerares rättigheter

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning om flygpassagerares rättigheter, nummer 261/2004, har resenären vid överbokade, kraftigt försenade eller inställda flyg, rätt till ersättning och assistans från flygbolaget. Många resenärer är inte medvetna om sina rättigheter som flygpassagerare, och flygbolagen är generellt sett dåliga på att informera resenärerna om deras rättigheter – vissa flygbolag anser till och med att de inte behöver följa förordningen, utan hänvisar endast kunden till reseföretaget.
Enligt SRF:s mening bör reseföretaget tydligt informera kunderna om förordningen på sin hemsida. Information om förordningen finns på SRF:s hemsida under Lagar/regler/Resenärers rättigheter och skyldigheter, se länk:
Länk: http://www.srf-org.se/lagar_regler/resenarers_rattigheter_och_skyldigheter/flygpassagerare.

 

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss gärna för mer information eller bokning.

  • 011-200 390
  • Privat: semester@ntmtravel.se
  • Företag: affarsresor@ntmtravel.se
Öppettider & hitta till oss