Flyg

Vi bokar alla typer av flygbiljetter, välkommen till oss med dina önskemål!


Förteckning över svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EU-förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt eller delvis förbjudits att bedriva verksamhet i euro-peiskt luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner. Reseföretag är skyldiga att informera sina resenärer om denna lista. Informationen ges lämpligen genom en direktlänk till EU-kommissionens hemsida som också återfinns på SRF:s hemsida. Förordningen uppdateras löpande, ofta två gånger per år. Fördelen med att länka till informationen på kommissionens hemsida är att man säkerställer att hänvisning hela tiden sker till den senaste versionen av den svarta listan.

Länk: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm

 

 

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss gärna för mer information eller bokning.

  • 011-200 390
  • Privat: semester@ntmtravel.se
  • Företag: affarsresor@ntmtravel.se
Öppettider & hitta till oss